Privacy Policy

Beste leerlingen, ouders,

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet (de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG/GDPR) van toepassing. Die vervangt de Belgische privacywet en biedt u een nog betere bescherming en meer inspraak op het gebruik van uw persoonsgegevens.
Deze nieuwe regels zijn voortaan ook van toepassing op het beheer van uw lidmaatschap bij onze dansschool Dansstudio Marlynes, v.z.w. “Dans en Expressie”.

Welke persoonsgegevens houden we bij en waarvoor gebruiken we ze?

Als dansschool verwerken wij uw persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres) uitsluitend voor administratieve doeleinden, bv. ongevallenverzekering, activiteiten van onze studio, wijzigingen aan het lessenrooster. Verder worden uw contactgegevens gebruikt om u in dringende gevallen te kunnen bereiken, bv. afwezigheid van een leerkracht, kwetsuur van een leerling.
In geen geval worden uw gegevens openbaar gemaakt of doorgegeven aan derden.

Uw wettelijke rechten.

U kunt uw persoonsgegevens inzien en laten verbeteren, aanvullen, wijzigen of bij het beëindigen van uw lidmaatschap laten verwijderen.

Contactgegevens

Voor al uw vragen en verdere informatie over privacy kunt u terecht bij:
v.z.w. Dans en Expressie
Frans De Wachter – voorzitter
Kruisbaan 95
2800 Mechelen
e-mail: [email protected]

Met vriendelijke groeten,

Annemie Thijs Directrice, Dansstudio Marlynes

Ja! ik wil dansen, zingen of meer!
Graag meer info over:

Alles weten over ons aanbod en lessenrooster?
Zang, Dans en zoveel meer.